Ukens statistikk nr. 17, 1997

Salg av utvalgte petroleumsprodukter. 12-månedersperioder. MIllioner liter