[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 17, 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 5. termin 1996:

Økt omsetning innen industrien


Industrien omsatte for nærmere 70 milliarder kroner i 5. termin (september-oktober) 1996, en økning på 6,7 prosent fra samme periode i 1995. I de ti første månedene av 1996 økte omsetningen med 3,3 prosent. Omsetningen økte i de fleste industrinæringene, med unntak av treforedlings-, metall-, oljeplattform- og transportmiddelindustriene. Størst oppgang hadde mineralprodukt-, metallvare- og maskinindustriene.
Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for om lag 117 milliarder kroner i 5. termin. Dette er en økning på 20,2 prosent i forhold til samme periode i 1995. Omsetningen innen oljeutvinning gikk opp med 58,7 prosent, mens den steg med 29,0prosent innen kraftforsyningen i samme periode.

Utviklingen i industrien
Etter noen terminer med lav vekst innen industrien, økte omsetningen med 6,7 prosent i 5. termin 1996, sammenlignet med samme termin året før. Det er oppgang i de fleste grener av industrien, blant annet kjemisk industri, næringsmiddel-, oljeraffinerings- og maskinindustrien. Samtidig er nedgangen i omsetningen innen treforedlings-, oljeplattform- og transportmiddelindustriene redusert.

Oljeraffineringsindustrien omsatte for 3 830 millioner kroner i 5. termin 1996, en økning på 35,7 prosent fra samme termin året før. På grunn av svak utvikling i de foregående terminene, økte imidlertid omsetningen med kun 4,5 prosent i de ti første månedene av 1996, i forhold til samme periode året før.

Energivarer
Det ble omsatt energivarer for nærmere 50 milliarder kroner i 5. termin i 1996, en økning på 47,6 prosent fra samme periode i 1995. I de ti første månedene av 1996 gikk omsetningen opp med 25,8 prosent i forhold til samme periode året før. Høye råoljepriser og elektrisitetspriser bidrog til veksten.

Vi gjør oppmerksom på at tallene for olje- og gassutvinning i 1996 er redusert i forhold til forrige publisering, på grunn av feil i omsetningsoppgavene.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger er de seks siste terminene beregnet på nytt. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 5. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Staveli Marthinsen, tlf. 21 09 47 45, e-post: tst@ssb.no eller Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@lynx.ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 17, 1997