Ukens statistikk nr. 15, 1997

Prosentvis endring i antall arbeidstakere 16-74 Śr fra 4. kvartal 1995 til 4. kvartal 1996 og 4. kvartal 1990 til 4. kvartal 1996, etter bostedsfylke