[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1997:

Ni færre omkomne i årets første to måneder


Nedgangen i antall trafikkdrepte fortsetter så langt også i 1997. I januar og februar i fjor omkom 44 personer på veiene, mens 35 mistet livet i de to første månedene i år. Gjennomsnittstallet fra 1992 til 1996 viser 43 omkomne personer.
I februartrafikken omkom 20 personer i år, mot 26 i fjor. Fem av de omkomne sist måned var mellom 80 og 86 år. Av disse fem var tre fotgjengere, én bilfører og én traktorfører. Hittil i år har 21 bilførere, fem bilpassasjerer, én person på moped, én syklist, fire fotgjengere og tre andre mistet livet i trafikken.

Tre barn under 15 år har mistet livet hittil i 1997, to færre enn i fjor. Videre omkom fire ungdommer i alderen 15-24 år, mens 17 personer var mellom 25 og 64 år. For disse to aldersgruppene var det ingen forandring fra året før. 11 personer var 65 år eller eldre. Dette var sju færre enn for 1996.

674 personer ble skadd i februar. Den første oversikten for samme måned i fjor viste 804 trafikkskadde, mens de siste reviderte skadetallene for februar 1996 viste 948 trafikkskadde.

Foreløpige tall for januar og februar i år, viser at til sammen 1 514 personer har kommet til skade i trafikken. Tilsvarende tall for de to første månedene i fjor, viste 1 507 skadde. Dette tallet har imidlertid økt til 1 756, ifølge den siste oversikten for 1996.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet i januar-februar 1988-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1997