Ukens statistikk nr. 11, 1997

Godstransport med lastebil over grensen. Innpassert og utpassert transport-