Ukens statistikk nr. 11, 1997

Forbruk av energi fordelt på ulike sektorer. Petajoule