[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 9, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1997:

Januartrafikken tok 14 liv


I januar omkom 14 personer og 796 ble skadd, viser en foreløpig oversikt. Av de omkomne var elleve bilførere, én bilpassasjer, én syklist og én snøscooterfører.

Åtte personer i aldersgruppen 25-64 år mistet livet, herav sju bilførere. De øvrige omkomne var i aldersgruppene 15-24 år og 65 år eller eldre. Det var tre omkomne i hver av disse gruppene.

Ingen barn under 15 år mistet livet i januartrafikken.

Den første oversikten for januar i fjor, viste 18 omkomne og 666 skadde. Gjennomsnittstallene for januar de siste fem årene er 21 omkomne og 774 skadde.

255 personer omkom og 11 734 ble skadd på veiene i hele 1996, viser den siste oversikten.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 3]

Figur 3: Personer omkommet i januar


[Figur 4]

Figur 4: Personer omkommet etter aldersgruppe. Januar 1997 og gjennomsnitt 1992-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Evy Tørrissen, tlf. 62 88 54 19, e-post: ekt@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 9, 1997