[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 4. kv. 1996:

Fortsatt økning for Hurtigruta


I 1996 reiste 369 000 passasjerer med Hurtigruta. Dette er en økning på 11,6 prosent eller 38 100 passasjerer sammenlignet med 1995. Økningen var tilnærmet like stor for nordgående og sørgående ruter, med henholdsvis 19 900 og 18 400 passasjerer. I perioden 1991 til 1995 var det gjennomsnittlige antallet passasjerer med Hurtigruta 305 200.
Den største økningen i 1996 var i and-re halvår. Økningen var i 3. kvartal på 17 950 passasjerer, eller 15,4 prosent, og i 4. kvartal på 11 000 passasjerer, eller 20,4 prosent.

I perioden juli 1993 til april 1996 ble fem nye hurtigruteskip satt i rute. De to siste var M/S Nordkapp og M/S Polarlys. Av i alt 11 skip var det de fem nye skipene som fraktet flest passasjerer. Av de 65 500 passasjerene i 4.kvartal 1996, reiste nær 39 500, eller 60,3 prosent, med de nye skipene.

[Figur 3]

Figur 3: Passasjertransport. 1 000


Ny statistikk

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 4. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Liv Torunn Petersen, tlf. 62 88 54 17, e-post: ltp@ssb.no eller Terje Thorsen, tlf. 62 88 55 37, e-post: tte@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997