[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 05, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1996:

Færrest omkomne siden 1955


Etter at de tre foregående årene viste en økning i tallet på omkomne i trafikken, viser foreløpige tall at 255 personer mistet livet i fjor. Dette er en nedgang på 50 personer fra 1995, og er det laveste tallet på omkomne siden 1955. Da omkom 213 personer.
Den største nedgangen i tallet på omkomne er blant ungdom fra 15 til 24 år. Nedgangen var på 38 prosent, og det tilsvarer 35 færre omkomne i forhold til 1995. Av disse var det 5 færre bilførere, 14 færre bilpassasjerer og 8 færre motorsykkelførere og -passasjerer. Nedgangen i omkomne bilpassasjerer er på 42 prosent, mens nedgangen blant motorsykkelførerere og -passasjerer er på hele 67 prosent.

Flest omkom i aldersgruppa 25 til 64 år med 103 personer. Det var likevel 11 færre enn i 1995. 10 av disse var bilpassasjerer. Det omkom henholdsvis 17 barn under 14 år og 78 eldre enn 64 år. Her var det små forandringer fra 1995.

Fylkene Østfold, Akershus og Rogaland hadde størst nedgang i antall omkomne i 1996 sammenlignet med 1995, med henholdsvis 8, 11 og 14 færre.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og hvert år i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Evy Tørrissen, tlf. 62 88 54 19, e-post: ekt@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 05, 1997