[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Byggekostnadsindeks, boliger, desember 1996:

Byggekostnadene steg 1,5 prosent i fjor


De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk steg med henholdsvis 1,3, 1,5 og 1,7 prosent fra desember 1995 til desember 1996. Til sammenligning har konsumprisindeksen steget med 1,8 prosent i samme periode.
De totale materialkostnadene gikk i samme periode opp 0,9 prosent for enebolig, 1,0 prosent for rekkehus og 1,5 prosent for boligblokk.

Av delindeksene steg indeksen for elektrikerarbeid mest med 2,5 prosent for boligblokk og 2,4 prosent for enebolig og rekkehus.

Fra november til desember i fjor steg de totale byggekostnadene for enebolig med 0,2 prosent, mens indeksen for rekkehus og boligblokk gikk opp med 0,1 prosent. Totale materialkostnader økte med 0,2 prosent for enebolig og boligblokk. Materialindeksen for rekkehus steg med 0,3 prosent i samme periode.

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av boliger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller «input»-prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet eller endringer i byggmesterens, entreprenørens eller installatørens fortjenestemargin. Grunnlaget for beregningen er et utvalg på 180 representantvarer. I tillegg hentes en del priser fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå produserer.

Oppgaver til beregning av indeksene innhentes fra et utvalg på 320 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 3 600 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, boliger, desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post:wil@ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 03, 1997