[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Produksjonsindeks for industrien, november 1996:

Økt produksjon av elektrisk kraft, olje og gass


Produksjonsindeksen (totalindeksen) steg med 0,8 prosent, sesongjustert, fra oktober til november i fjor, etter en nedgang på 1,4 prosent i oktober. Produksjonen i olje- og gassutvinning og kraftforsyningssektoren gikk opp, mens industriproduksjonen gikk noe ned.
Produksjonen i olje- og gassutvinningssektoren økte med 2,3 prosent, sesongjustert, fra oktober til november, etter en nedgang på 3,8 prosent i oktober. Produksjonen i sektoren var i november på et rekordnivå, og gjennomsnittlig dagsproduksjon per måned nådde et foreløpig toppunkt. Bak dette ligger i første rekke en kraftig økning i gassproduksjonen fra Troll-feltet. Fra norsk kontinentalsokkel sett under ett ble det i november produsert 4,3 milliarder Sm3 (standard kubikkmeter) gass. Produksjonen av råolje ble på vel 12,9 millioner tonn.

Også produksjonen av elektrisk kraft gikk markant opp i november og økte med 8,4 prosent, sesongjustert, fra oktober. Produksjonsnivået i november var imidlertid fortsatt klart lavere enn i november 1995.

Industriproduksjonen ned
Industriproduksjonen gikk ned 1,9 prosent, sesongjustert, fra oktober til november, etter en økning på 0,8 og 0,7 prosent i henholdsvis oktober og september. Kjemisk råvareindustri hadde sterkest nedgang i november med 10,6 prosent. Også maskinindustrien og transportmiddelindustrien hadde nedgang med henholdsvis 3,7 og 3,1 prosent. For nesten alle industrinæringer faller produksjonen i november sammenlignet med oktober.

Ukekorrigerte tall for industriproduksjonen i november viser en økning på 4,3 prosent sammenlignet med november i 1995, og denne veksttakten har vært forholdsvis stabil i perioden fra august til november.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 8. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Anders E. Andersen, tlf. 21 09 44 27, e-post: aea@ssb.no eller Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997