[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Færre omkom i novembertrafikken


19 personer omkom i novembertrafikken. Det er 8 færre enn i samme måned i fjor. Hittil i år er det registrert 41 færre omkomne enn i perioden fra januar til november 1995.

Av de omkomne var åtte bilførere, seks bilpassasjerer og fem fotgjengere. Det var fem færre omkomne bilpassasjerer i november i år sammenlignet med i fjor. Ingen barn under 15 år mistet livet i år. Av de omkomne var fem personer i aldersgruppen 15-24 år, seks mellom 25-64 år og åtte eldre enn 64 år. Reduksjonen i tallet på omkomne sammenlignet med i fjor, er blant de yngste og eldste. Det var fire færre barn som mistet livet og fem færre eldre over 64 år.

234 personer har mistet livet hittil i år, 41 færre enn i 1995. Av disse var 113 bilførere og 46 bilpassasjerer. Sammenlignet med i fjor, er tallet på omkomne bilførere bare noe høyere, mens tallet på omkomne bilpassasjerer er redusert med 42 prosent til 46. Antall omkomne syklister er også sterkt redusert, fra 17 i 1995 til 4 hittil i år.

I følge den første oversikten kom 848 personer til skade i trafikken i november. Tilsvarende oversikt i fjor viste 815 skadde. Foreløpige tall hittil i 1996 viser 10 535 skadde personer. Tilsvarende tall for 1995 viste 10 508 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Evy Tørrissen, tlf. 62 88 54 19, e-post: ekt@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996