[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

En av fem har høyere utdanning


Andelen personer med høyere utdanning passerte i fjor 20 prosent. Av fylkene er det Oslo som har det høyeste utdanningsnivået. Lavest er andelen i Hedmark og Oppland.

Troms, Finnmark og Oslo har siden 1986 hatt den største økningen i andelen med høyere utdanning. I de to nordligste fylkene er andelen økt med 7 prosentpoeng, mens økningen i
Oslo er 9 prosentpoeng. På landsbasis har andelen med høyere utdanning økt med 6 prosentpoeng i samme periode, fra 14 til 20 prosent. I 1995 var det i alt 680 000 personer med høyere utdanning, en økning på 220 000 siden 1986. Med høyere utdanning menes utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Blant kommunene er det Bærum og Asker som hadde det høyeste utdanningsnivået. Henholdsvis 41 og 39 prosent av befolkningen hadde høyere utdanning. Deretter kommer Oslo med 33 prosent. Flakstad, Torsken og Værøy kommuner var de eneste kommunene med andeler på under 8 prosent. Av de 20 kommunene med høyest andel var det 7 kommuner i Akershus, mens 8 av de 20 kommunene med lavest utdanningsnivå er fra Nordland.

Om statistikken
Befolkningens utdanningsnivå omfatter den høyeste fullførte utdanning til alle personer 16 år og over som er registrert bosatt i Norge. Statistikken bygger på de årlige oversiktene over avsluttet utdanning som blir hentet inn fra de enkelte lærestedene. I tillegg hentes det inn opplysninger om nordmenns utdanning fullført i utlandet fra Statens lånekasse for utdanning.

Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Terje Risberg, tlf. 62 88 52 68,
e-post: rit@ssb.no eller Anne Bente Skara,
tlf. 62 88 52 79, e-post: bes@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996