[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Utenrikshandelen med varer, november 1996:

Rekordoverskudd på 10,4 milliarder


Eksportverdien av råolje og naturgass utgjorde 15,7 milliarder kroner i november, mens verdien for tradisjonelle varer var 13,6 milliarder. Med en importverdi på 18,9 milliarder kroner for tradisjonelle varer gav dette et samlet overskudd i varehandelen overfor utlandet på 10,4 milliarder.

Handelsoverskuddet på 10,4 milliarder kroner er det hittil høyeste for en enkelt måned. For perioden fra januar til november var overskuddet 85,2 milliarder kroner, mot 46,8 milliarder for samme tidsrom i fjor.

Nye rekorder for olje- og gasseksporten
Eksporten av råolje og naturgass var i november rekordhøy og beløp seg til 15,7 milliarder kroner, herav råolje for 13,8 milliarder. Dette er økninger på henholdsvis 60 og 63 prosent sammenlignet med november i fjor. Det ble i november i år eksportert 93 millioner fat råolje, som er det høyeste kvantum for en enkelt måned. Gjennomsnittsprisen var 148 kroner per fat, ned fra 152 kroner i oktober, men 44 prosent høyere enn prisnivået i november 1995.

Sesongjusterte tall
Sesongjusterte tall for tradisjonell vareimport viser en svak økning på 1,4 prosent for perioden fra september til november i år sammenlignet med perioden fra juni til august. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 3,0 prosent når vi sammenligner disse periodene. Sammenlignet med oktober måned viste importen for november en svak nedgang på 0,7 prosent, mens eksporten viste en sterkere økning på 10,7 prosent.

Økt eksport av tradisjonelle varer
Verdien av tradisjonell vareeksport beløp seg i november til 13,6 milliarder kroner, en økning på 1,8 milliarder eller 15,6 prosent i forhold til samme måned i fjor. Produktområdene som bidrog mest til økningen var raffinerte mineraloljeprodukter, propan og butan som til sammen økte med 665 millioner kroner. Eksporten av fisk økte med 305 millioner og kraftmaskiner og -utstyr med 225 millioner.

Importen i november beløp seg til 18,9 milliarder kroner, om lag samme nivå som november i fjor. Norge importerte i november i år elektrisk kraft for 300 millioner, mot 500 millioner i oktober. I november i fjor var det ingen kraftimport, men en eksport på 140 millioner.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Import og eks-port av skip og oljeplattformer er det for tidlig å få med i denne meldingen. Heller ikke rente-, stønads- og tjenestebalansen med utlandet er med i denne meldingen. Disse inngår i utenriksregnskapet som vil bli publisert senere, og som også omfatter rente- og stønadsbalansen med utlandet. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

[Figur 10]

Figur 10: Utenrikshandel med varer uten skip og plattformer. Handelsbalanse, eksport av råolje og naturgass og handelsbalanse tradisjonelle varer


Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, november 1996.
Statistikken utgis hver måned Ukens statistikk og i Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Detaljert statistikk er tilgjengelig ved Opplysningstjenesten (kundetjenesten), Utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53 f.o.m. 19. desember. Mer informasjon: Anne B. Dahle, tlf. 21 09 47 10, e-post: abd@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996