[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Petroleumssalget økte med 9 prosent


Det ble solgt 8 675 millioner liter petroleumsprodukter i løpet av årets elleve første måneder, ifølge foreløpige tall. Dette er en økning på drøyt 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Som for tidligere perioder viste salget av fyringsprodukter i januar-november sterk vekst i forhold til samme periode ett år tidligere. Tung fyringsolje uten bunkers, lette fyringsoljer og fyringsparafin økte med henholdsvis 48,2, 27,6 og 18,5 prosent. Fordelt etter kjøpegrupper økte salget til offentlig virksomhet og jord-/skogbruk med henholdsvis 42,3 og 24,7 prosent. Totalt salg av petroleumsprodukter solgt som bunkers har hittil i år gått tilbake med 0,5 prosent, mens salg av produkter uten bunkers har økt med 10 prosent i samme periode.

I 12-månedersperioden desember 1995 til og med november 1996 ble det solgt 9 414 millioner liter petroleumsprodukter. Dette er en økning på 8,3 prosent sammenlignet med foregående periode. Salget av tung fyringsolje uten bunkers, lette fyringsoljer og fyringsparafin økte i denne perioden med henholdsvis 42,7, 23,5 og 18,3 prosent. I samme periode gikk salget av tung fyringsolje solgt som bunkers tilbake med 7,7 prosent og salget av bilbensin tilbake med 0,5 prosent. Salget av avgiftspliktig autodiesel økte i denne perioden med 5,3 prosent.

I november måned ble det solgt 806 millioner liter petroleumsprodukter, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med november i fjor. Mens salget av lette fyringsoljer steg med 53,2 prosent denne måneden, viste salget av fyringsparafin en oppgang på kun 2,7 prosent. Bilbensin gikk tilbake med 3,6 prosent, smøremidler gikk tilbake 8 prosent og asfalt tilbake 21,9 prosent.

Om statistikken
Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel, forsyning av utenlandske skip og fly, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske skip og fly i utlandet er ikke med. En bør ellers merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne.

Ny statistikk

Salg av petroleumsprodukter, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Christine Jones, tlf. 21 09 49 19, e-post: chj@ssb.no eller Ann Kristin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996