[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Sterk vekst i råoljepriser


Produsentprisindeksen totalt steg med 0,6 prosent fra september til oktober. Økte priser på råolje og raffinerte oljeprodukter i internasjonale markeder setter i stor grad preg på utviklingen. Fra oktober i fjor til oktober i år (tolvmånedersveksten) steg produsentprisindeksen med 3,7 prosent etter 2,8 prosent i september.

Kraftig prisoppgang i de internasjonale råoljemarkedene de siste månedene preger utviklingen i totalindeksen. I oktober var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) vel 24 dollar per fat. Det er nær 2 dollar høyere enn i september. Siden juli har prisen på råolje økt med vel 4,50 dollar. Oktoberprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 157 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser totalt steg med 0,4 prosent fra september til oktober. Tolvmånedersveksten i industrien økte til 2,4 prosent i oktober etter 1,8 prosent i september. Indust-riens prisutvikling preges også i stor grad av utviklingen i råoljemarkedene der økte råoljepriser har ført til en kraftig prisoppgang på raffinerte oljeprodukter. Fra september til oktober steg prisene på raffinerte produkter med 6 prosent og prisene var i oktober om lag 24 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Treforedlingsindustrien oppnår fortsatt svake priser, men det er også noen positive tegn. Enkelte masseprodukter er i oktober blitt omsatt til noe høyere priser, men prisene er fortsatt betydelig lavere enn i slutten av 1995 og begynnelsen av 1996. Tendensen i prisutviklingen på treforedlingsprodukter er fortsatt fallende. Den fallende tendensen i metallprisene fortsetter, og prisene på sentrale norske metaller er svake. I oktober falt prisen på aluminium med under 1 350 dollar per tonn - vel 20 prosent lavere enn for ett år siden.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og prisene skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1 300 representantvarer fordelt på omtrent 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på rundt 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, pr. 15. oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Øyvind Bjørge, tlf. 21 09 48 91, e-post: bjg@ssb.no.

Tabelle

Ukens statistikk nr. 46, 1996