[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Flere over 30 år gifter seg


I alt 21 700 par giftet seg i fjor. Det er omtrent 1 100 flere enn året før. Blant dem som ikke har vært gift tidligere, er antall inngåtte ekteskap i aldersgruppen 30-44 år økt noe de to siste årene. Samtidig er det stadig færre som gifter seg før de er fylt 25 år.

Oppgangen i giftermålshyppigheten i de eldre aldersgruppene kan være en følge av at flere unge har valgt samboskap for noen år, og dermed har utsatt ekteskapet til noe seinere i livet.

Også blant dem som har vært gift økte giftermålshyppigheten i aldersgruppene 30 år og over. Vel 19 prosent av dem som giftet seg i fjor hadde vært gift før.

For dem som giftet seg første gang, var gjennomsnittsalderen 30,0 år for menn og 27,6 år for kvinner. De som giftet seg for ti år siden var henholdsvis 2,5 og 2,7 år yngre.

Tallet på borgerlige vigsler var vel 5 600 i fjor og utgjorde 26 prosent av alle vigsler. Dette er en svak nedgang fra 1994. I første halvdel av 1980-årene da borgerlige vigsler var på topp, utgjorde de 37 prosent av alle vigsler.

Dersom utviklingen fortsetter som i 1995, viser beregninger at 39 prosent av mennene fortsatt vil være ugift ved femtiårsalder.

Flest partnerskap i Oslo
Det ble inngått 98 partnerskap i 1995, 38 færre enn i 1994 og 60 færre enn i 1993 da ordningen med registrerte partnerskap trådte i kraft. To av tre partnerskap ble inngått mellom menn. I over halvparten av partnerskapene var partene bosatt i Oslo.

Om statistikken
Statistikken omfatter inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap. Vigsels-tall og giftermålshyppigheter beskriver ikke alle pardannelser. Ettersom sam- boskap er blitt en stadig vanligere samlivsform, særlig blant yngre personer, må giftermålshyppigheter og andre tallstørrelser tolkes på denne bakgrunn.

Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Befolkningsstatistikk Hefte III. Mer informasjon: Kåre Høiby, tlf. 62 82 52 97, e-post: krh@ssb.no eller Kirsten Enger Dybendal, tlf. 62 88 52 96, e-post: kie@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996