[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 41, 1996

Økt timelønn for industriarbeidere


I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten i
2. kvartal i år 116,63 kroner for menn og 100,86 kroner for kvinner. Det er en økning fra samme kvartal i fjor på 3,0 prosent for menn og 2,9 prosent for kvinner. Ett år tidligere var økningen på henholdsvis 4,1 og 4,4 prosent.

For menn i privat byggevirksomhet var timefortjenesten 113,96 kroner og i anleggsvirksomhet 142,99 kroner. I byggevirksomhet økte timefortjenesten med 2,1 prosent fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal i år. Ett år tidligere var økningen 4,4 prosent. Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 2,3 prosent fra 2. kvartal 1995.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri, bygg og anlegg, 2. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no eller Coen Hendriks, tlf. 62 88 52 49, e-post: hen@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 41, 1996