Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr.40, 1996


Økonomisk sosialhjelp, 1995

Forbruksundersøkelsen, 1995

Personell i barneverntjenesten, 1995

Personell i sosialtjenesten, 1995

Pleie og omsorgstjenester, 1995

Befolkningsstatistikk. Flyttinger, 1995

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. juli 1996

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1996

Årsstatistikk for oljevirksomheten, 1995

Utenriksregnskap, juli 1996


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]