[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Økning for hotellene i august


Hotellene hadde i august en økning i antall overnattinger på 5 prosent sammenlignet med august 1995. Antall overnattinger i august i år var 1,81 millioner, mot 1,72 millioner samme måned i fjor. Den norske trafikken økte med 7 prosent, fra 992 000 til 1,06 millioner overnattinger. Trafikken fra utlandet økte med 3 prosent, som utgjorde 23 000 flere overnattinger.

Økningen var særlig sterk i fylkene Oslo, Oppland, Vest-Agder og Sør-Trøndelag. De resterende fylkene hadde bare mindre endringer. Byhotellene hadde størst økning, med 11 prosent flere overnattinger. Landhoteller og turist- og høyfjellshoteller hadde økning i trafikken med henholdsvis 1 og 3 prosent.

Utenlandstrafikken de første åtte månedene i 1996 ligger 1 prosent over nivået for samme periode i 1995. De norske overnattingene har økt med 4 prosent. Totalt har tallet på overnattinger hittil i år økt med 3 prosent.

Økt kapasitet
Sengekapasiteten økte fra 129 638 senger i august 1995 til 130 605 senger i august i år. Utnytting av sengekapasiteten gikk opp fra 43,7 prosent i august 1995 til 45,8 prosent i august 1996. Romutnyttingen økte fra 56,8 til 58,3 prosent.

Høyere losjipriser
Losjiprisene gikk opp fra 559 kroner per rom i august 1995 til 587 kroner i august 1996. Dermed økte hotellenes losjiomsetning fra 567 millioner kroner i august 1995 til 609 millioner i august 1996

[Figur 2]

Figur 2: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. August 1988-1996.


Ny statistikk

Hotellstatistikk, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no eller Tom Granseth tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.40, 1996