[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Sterk nedgang i produksjon og forbruk av elektrisitet


Produksjonen av elektrisitet var i august på 5 981 GWh, en nedgang på 30 prosent fra samme måned året før. Dette er den laveste kraftproduksjonen for august siden 1982. Bruttoforbruket var på 6 910 GWh, ned 10 prosent fra året før. Importen var svært høy i august, 1 054 GWh, og utgjorde 17 prosent av det totale forbruket.

Kraftproduksjonen ble redusert i de fleste fylker i august. I fylker med høy kraftproduksjon, eller over 9 000 GWh i året, var nedgangen størst i Buskerud, Telemark og Hordaland. Her ble produksjonen redusert med henholdsvis 62, 50 og 52 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har produksjonen vært på 72 095 GWh, ned 8 prosent fra samme periode i fjor. Importen i år har vært på 6 881 GWh, noe som er 3,5 ganger mer enn for tilsvarende periode i fjor. Eksporten fra januar til august har vært på 3 718 GWh, ned 33 prosent fra i fjor. I august var eksporten på 125 GWh, noe som er 86 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Redusert forbruk
Elforbruket innen kraftintensiv industri økte i august med om lag 8 prosent fra samme måned 1995. Økningen var størst innen produksjon av aluminium og andre metaller, som hadde en oppgang på 11 prosent. Denne forbruksøkningen skyldes blant annet at det har vært produksjonsvekst innen kraftintensiv industri i år.

Det totale bruttoforbuket i august ble redusert med 10 prosent. I og med økningen i kraftintensiv industri, innebærer dette en stor nedgang innen forbruk i husholdninger og annen industri og næringsvirksomhet. Forbruket av tilfeldig kraft og pumpekraftforbruk ble også kraftig redusert i august fra samme måned året før. Det reduserte kraftforbruket har trolig sammenheng med at kraftprisene til industri og husholdninger i år har økt, og at spotprisnivået på elektrisitet har vært svært høyt. I tillegg var det mildere i august enn normalt, mens det i august i fjor var litt kaldere enn vanlig. De økte strømprisene i år har bidratt til at det har skjedd en overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av olje. Salg av lett og tung fyringsolje har hittil i år økt med henholdsvis 18 og 15 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Fortsatt lav fyllingsgrad
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i august mellom 12 og 16 prosent lavere enn minimum fyllingsgrad for årene 1982-1991. Ved utgangen av august var fyllinsgraden på om lag 59 prosent, mens gjennomsnittlig fyllingsgrad for dette tidspunktet er på om lag 79 prosent. Tilsiget til vannmagasinene de siste månedene har vært for lite til å øke fyllingsgraden betydelig. I ukene 38 og 39 ble fyllingsgraden litt redusert, mens den vanligvis stiger på dette tidspunktet. Gjennomsnittlig spotpris i august var på 29,8 øre/kWh, mens den i samme måned i fjor var på 10,2 øre/kWh.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 8]

Figur 8: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. 1993-1996. GWh


[Figur 9]

Figur 9: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1993-1996. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.40, 1996