[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Gode tider for maskinindustrien


Maskinindustrien hadde en markert økning i ordretilgangen siste kvartal. Det er særlig etterspørselen fra innenlandsmarkedet som peker oppover.

Den positive utviklingen det siste året ser ut til å fortsette for maskinindustrien. Siste kvartal økte tilgangen med hele 61 prosent. I tillegg til noen store enkeltordrer er det bred vekst i tilgangen. Ifølge den kvartalsvise investeringsstatistikken planlegger industrien å gjennomføre store maskininvesteringer i siste halvdel av 1996 og i 1997. Dette kan tyde på høy tilgang også i kommende perioder.

Etter flere perioder med vekst gikk etterspørselen rettet mot produksjon av oljeplattformer klart ned fra 1. til 2. kvartal i år. Mye tyder på at hovedtildelingen av oppdrag i Nordsjøen for neste år nå er over og at tilgangen av nye ordrer derfor vil kunne avta i kommende periode. Ordrebøkene er imidlertid fulle, og dette sikrer høy aktivitet i denne bransjen også fremover.

I metallindustrien sank etterspørselen også siste kvartal med om lag 2 prosent. Mye av forklaringen ligger i redusert ordretilgang i produksjon av ikke-jernholdige metaller - aluminiumindustrien - og de fortsatt lave aluminiumprisene.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for utvalgte industrinæringer innhentes fra om lag 500 bedrifter. Undersøkelsen kartlegger blant annet verdien på nye ordrer som er mottatt i tellingskvartalet og ordrebeholdning ved utløpet av kvartalet - begge målt i gjeldende priser for kvartalet. Resultatene presenteres i form av elementære verdiindekser. Svarprosenten for undersøkelsen er om lag 90. Det pågår for tiden et større revisjonsarbeid på dette statistikkområdet.

Ny statistikk

Ordrestatistikk. Industri, 2. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Alice Seehuus, tlf. 21 09 47 24, e-post:ase@ssb.no eller Jan-Erik Tvedt, tlf. 21 09 47 46, e-post: jet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996