[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Flere behandles poliklinisk i psykiatrien


Det har vært en økning på 10,5 prosent i antall polikliniske konsultasjoner ved psykiatriske institusjoner fra 1994 til 1995. Antall senger per 1 000 innbyggere er derimot redusert fra 0,7 til 0,6. Det viser foreløpige tall fra Fylkeshelsestatistikken 1995.

Det har fra 1994 til 1995 vært en økning av antall senger i psykiatriske sykehus, mens det har vært en nedgang i antall senger i psykiatriske sykehjem og ettervernshjem. Antall senger i psykiatriske sykehus er 3 338 i 1995. Antall senger i psykiatriske sykehjem og ettervernshjem er 3 393. Totalt sett har det vært en nedgang på 1,4 prosent i sengekapasiteten i psykiatriske institusjoner i fylkeshelsetjenesten.

Det har vært 605 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av 1995. Dette er en økning på 10,5 prosent fra året før. Det virker dermed som om trenden med omlegging fra sengeavdelinger til poliklinikker fortsetter.

Det var 14 868 årsverk i psykiatrien i 1995. Dette er en økning på 1,7 prosent fra 1994. Leger har 883 årsverk i psykiatrien, sykepleiere har 3872 årsverk og hjelpepleiere har 3224 årsverk for 1995.

Endelige tall vil bli publisert i Ukens statistikk i løpet av oktober, og det vil da bli en mer omfattende gjennomgang av tallmaterialet.

Ny statistikk

Fylkeshelsestatistikk, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Trude Fagerli, tlf. 21 09 44 88, e-post: tfi@ssb.no, Solveig Haakonsen, tlf. 21 09 45 48, e-post: sol@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.37. 1996