[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Brenselsstoffer steg mest i august


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,2 prosent fra juli til august. Lavere priser på matvarer, men økte priser på brenselsstoffer var noen faktorer bak utviklingen. Fra august i fjor til august i år steg indeksen med 1,7 prosent.

Gruppen brenselsstoffer, brenselsolje og elektrisk kraft steg med 0,9 prosent fra juli til august som følge av høyere priser på råolje og raffinerte produkter. I det samme tidsrommet falt gruppen matvarer med 0,7 prosent. Det var fall i prisen på blant annet lammekjøtt, makrell, poteter og blomkål. De andre gruppene viste bare mindre eller ingen endring fra forrige måned.

For konsumvarer sett under ett falt prisene med 0,2 prosent fra juli til august etter en sesongmessig nedgang i prisene på kjøtt og grønnsaker. Tolvmånedersveksten var i august på 1,8 prosent etter 1,6 prosent i juli. Investeringsvarer hadde en moderat økning fra juli til august og tolvmånedersveksten økte til 0,7 prosent i august etter 0,4 prosent i juli.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996