[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 34, 1996

Færre omkomne motorsyklister


Hittil i år har 139 personer omkommet i trafikken. Dette er 44 færre enn året før og 37 færre enn gjennomsnittet fra 1991 til 1995. Det har vært en betydelig nedgang i antall dødsulykker med motorsykkel hittil i 1996, med fem omkomne, mot 12 i fjor. For tilsvarende periode fra 1991 til 1995 omkom i gjennomsnitt 13 personer i motorsykkelulykker.

Utforkjøring var årsaken til tre av dødsulykkene med motorsykkel. De fem omkomne var mellom 24 og 33 år.

Av de øvrige omkomne hittil i år var 70 bilførere, 25 bilpassasjerer, tre personer på moped, to på sykkel, 30 fotgjengere, tre akende og én annen trafikant. Sammenlignet med samme periode i 1995, er antall omkomne bilpassasjerer over halvert. For bilførere og syklister var det henholdsvis ti og seks færre omkomne enn i fjor. Derimot er det åtte flere fotgjengere som har mistet livet i trafikken hittil i år, sett i forhold til året før. Størst økning for denne trafikantgruppen kom i aldersgruppen 25-64 år, med seks flere omkomne enn i fjor. For de øvrige trafikantene var det små endringer fra 1995 til 1996.

Juli krevde flest liv
Av årets første sju måneder, har julitrafikken krevd flest liv. Ifølge den første oversikten omkom 27 personer siste måned. Dette er fire flere enn for juli i fjor, men én færre enn gjennomsnittet for perioden 1991-1995. Av de omkomne siste måned var to barn under sju år, seks personer var mellom 15 og 24 år, 15 personer var i aldersgruppen 25-64 år og fire personer var over 64 år.

Den første oversikten for juli måned viser 904 trafikkskadde, mot 919 for samme måned i fjor. Foreløpige tall viser at til sammen 5 862 personer har kommet til skade i trafikken hittil i år. Tilsvarende skadetall i fjor viste 6 071.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 8]

Figur 8: Personer drept i januar-juli 1996


[Figur 9]

Figur 9: Personer omkommet etter trafikantgruppe. Januar-juli 1996 og gjennomsnitt 1991-1995


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, juli 1996.

Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post:jam@ssb.no.
Tabeller


Ukens statistikk nr. 34, 1996