[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.32. 1996

Kraftig reduksjon i produksjonen av elkraft i juni


Produksjonen av elektrisitet i juni var på 6 310 GWh (gigawattimer). Det er en nedgang på hele 22 prosent fra samme måned året før. Dette har klar sammenheng med at det har kommet lite vann fra snøsmelting til vannmagasinene i år. Lav produksjon og høye spotpriser utløste en uvanlig høy import i juni.

En må tilbake til 1985 for å finne en lavere produksjon i juni måned. Produksjonen ble redusert i alle fylkene utenom Østfold, Akershus og de nordligste fylkene. Blant fylker med høy produksjon (over 9 000 GWh i året) var nedgangen størst i Vest-Agder, Telemark og Buskerud med en nedgang på henholdsvis 69, 51 og 24 prosent. Nesten tomme vannmagasiner enkelte steder har ført til et midlertidig opphold i produksjonen i
noen kraftstasjoner.

I Nordland og Troms var det en økning i produksjonen på henholdsvis 41 og 50 prosent. Dette har sammenheng med at det har vært store snømengder i fjellet lengst nord, mens det har vært lite snø og dermed lite vann fra snøsmelting ellers i landet. Hittil i år har produksjonen vært på 60477 GWh. Det er en nedgang på om lag 2 prosent fra samme periode i 1995.

Redusert forbruk
Det totale forbruket av elektrisitet i juni var på 7 288 GWh, noe som er en nedgang på 10,2 prosent i forhold til samme måned året før. Forbruk innen kraftintensiv industri økte med 3 prosent. Størst var oppgangen innen produksjon av kjemiske råvarer, med en økning på 43 prosent fra juni i fjor. Mye av forbruket i juni ble dekket av importert kraft. Importen var på 1 177 GWh og utgjorde over 16 prosent av det totale forbruket. Forbruk av tilfeldig kraft til elektrokjeler har vært relativt lavt i sommermånedene på grunn av de høye spotprisene på elektrisitet.

Økte spotpriser
Fyllingsgraden i vannmagasinene var ved utgangen av juni på 46,6 prosent. Det er 21 prosentenheter under me-dian fyllingsgrad i tiårsperioden 1982-1991. Spotprisen ble i juni mer enn firedoblet fra samme måned året før. Gjennomsnittlig spotpris i juni var på 24,7 øre/kWh (kilowattime) mens den i samme periode i fjor var på 5,6 øre/kWh. Prisen var spesielt lav i fjor på grunn av flommen. Ved utgangen av juli (uke 31) var fyllingsgraden på 55,2 prosent og var fortsatt en god del lavere enn det som er normalt for årstiden.

Prinsipper og definisjoner
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller. Spotmarkedspris på elektrisk kraft omsatt over Statnett Markeds børs. Øre kWh

Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg @ssb.no eller Christine Jones, tlf. 21 09 49 19, e-post: chj@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.32. 1996