[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 23, 1996

Kraftig reduksjon i el-produksjonen


Produksjonen av elektrisk kraft var i april på 8 430 GWh (gigawatt-time). Det er 16 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Nedgangen har sammenheng med den lave fyllingsgraden i vannmagasinene. Forbruket ble også redusert og var om lag 3 prosent lavere enn tilsvarende måned 1995. Importen av elektrisitet var uvanlig høy i april.

Produksjonen ble i april redusert i de fleste fylkene i forhold til samme måned i fjor. Kun i Hedmark, Rogaland og de nordligste fylkene var det en økning. Blant fylker med høy kraftproduksjon (over 9 000 GWh i året) var det størst nedgang i produksjonen i Telemark, Vest-Agder og Sogn og Fjordane hvor reduksjonen var på henholdsvis 44, 39 og 25 prosent fra april året før. Hittil i år har produksjonen vært på 45 722 GWh, opp 2,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Redusert forbruk
Totalt forbruk av elektrisk kraft ble i april redusert med om lag 3 prosent i forhold til samme måned året før. Alminnelig forsyning (totalt forbruk unntatt kraftintensiv industri) hadde en nedgang på 4,3 prosent. Innen kraftintensiv industri økte forbruket med 1,8 prosent. Økningen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer som hadde en oppgang på 6,7 prosent fra samme måned i fjor. Importen var i april sju ganger høyere enn tilsvarende måned i fjor og utgjorde hele 12 prosent av det totale forbruket.

Forbruket har hittil i år vært på 45 426 GWh, opp 6,3 prosent fra samme periode i fjor. Forbruk av tilfeldig kraft ble 1. kvartal i år redusert med 2,6 prosent fra samme periode året før; en mindre nedgang enn de høye spotprisene skulle tilsi.

Fortsatt lav fyllingsgrad
Fyllingsgraden i vannmagasinene var i april og mai på mellom 20 og 30 prosent. Normal fyllingsgrad for denne årstiden er mellom 30 og 40 prosent. Dette har slått ut i økte spotpriser på elektrisitet. Gjennomsnittlig spotpris i april var på 24,2 øre/kWh (kilowatt-time), mens spotprisen i samme måned i fjor var på 13,9 øre/kWh. Små snømengder på fjellet og forventninger om lite vann fra snøsmelting til magasinene utover sommeren har også bidratt til å løfte spotprisene.

'Om statistikken

Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport

(eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import

og eksport siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1 Produsenter av kjemiske råvarer

2 Produsenter av jern, stål og
ferrolegeringer

3 Produsenter av aluminium og andre metaller

[Figur 3]

Figur 3: Spotmarkedspris på elektrisk kraft omsatt over Statnett Markeds børs.
Øre/kWh


[Figur 4]

Figur 4: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt
kraftintensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og NVE, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon : Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1996