[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 22, 1996

Færre løste jegeravgiftskort


175 000 personer løste jegeravgiftskort siste jaktsesong. Det er 1 000 færre enn året før. Tallene er hentet fra jegerstatistikken 1995/96.

Av dem som løste jegeravgiftskort var 2000 utlendinger. De fleste utlendingene var fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Eldste mann som betalte jegeravgift var 95 år. Eldste kvinne var 90 år. Statistikken sier ikke noe om de to var på jakt.

11 900 personer bestod jegerprøven. 16 prosent av disse var kvinner. Eldste mann som bestod jegerprøven var, 77 år og eldste kvinne var 63 år.

Noen flere kvinner
De siste ti årene har andelen kvinnelige jegere økt fra omtrent 2 prosent til 3,3 prosent. I fem av landets kommuner var 8 prosent av jegerne kvinner.

[Figur 6]

Figur 6: Norske jegere etter bostedsfylke. 1995/96


Ny statistikk

Jegerregister, 1995/96.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Skogstatistikk. Mer informasjon: Hanne Haanæs, tlf. 62 88 52 38, e-post: kbh@ssb.no og Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 22, 1996