[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 22, 1996

Befolkningsstatistikk, folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1996:

4 370 000 bosatte i Norge


Ved årsskiftet bodde det 4370000 personer her i landet. Dette var 21 500 eller 0,5 prosent flere enn ved forrige års-skifte. Nær halvparten var ugifte, en økning i forhold til året før på 23 900.

Ved inngangen til 1996 var halvparten av Norges befolkning i alderen 20-54 år, mens personer under 20 og over 54 hver utgjorde en fjerdedel.

Tallet på skilte personer økte med 10 100, mens tallet på gifte sank med 12 500. Tallet på enker/enkemenn økte noe i løpet av 1995, og totalt sett er det nå fire ganger så mange enker som enkemenn.

I befolkningen var det ved årsskiftet 47 prosent ugifte, 39 prosent gifte og 14 prosent før gifte (enker/enkemenn, separerte og skilte). Personer med annen sivilstand; registrerte, separerte, skilte og gjenlevende partnere, utgjorde 0,2 promille.

Tallet på ugifte økte med 23 900 i løpet av 1995. Personer i aldersgruppen 25-39 år stod for 86 prosent av veks-ten. Økningen har sammenheng med at stadig flere velger samboerskap framfor ekteskap.

Tallet på gifte ble redusert med 12500 til 1 709 000. Nedgangen skyldes færre gifte i aldersgruppen 25-39 år. Antall separerte gikk noe ned, mens skilte økte med 10 100 til
252 000. Tallet på enker/enkemenn økte svakt i løpet av 1995 til 285 100. Ved årsskiftet var det 855 000 ektepar og 395 partnerpar. Det er 6 200 færre ektepar og 108 flere partnerpar enn det var ett år tidligere. Av de i alt 813 registrerte, separerte, skilte og gjenlevende partnerne var 67 prosent menn.

Relativt sett var det flest eldre i Hedmark, Oppland og Telemark med henholdsvis 17,6, 16,7 og 16,6 prosent over 66 år. Færrest var det i Finnmark med 10,8 prosent. I hele landet sett under ett var det 13,6 prosent over 66 år.

Flest unge under 15 år var det i Rogaland med 22,6 prosent, mens det var færrest i Oslo med 16,7 prosent.

[Figur 5]

Figur 5: Folkemengde etter kjønn, alder og sivilstand 1. januar 1996


Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Befolkningsstatistikk Hefte II og Regionalstatistikk. Mer informasjon: Kirsten Enger Dybendal, tlf. 62 88 52 96, e-post: kie@ssb.no eller Kåre Høiby, tlf. 62 88 52 97, e-post: krh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 22, 1996