[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.20-21, 1996

To personer omkom i sjøulykker i 1995


To personer omkom i sjøulykker i fjor. De forulykkede var en nordmann og en utlending. I 1994 omkom fire personer.

10 skip forliste, mens 198 skip havarerte i 1995. Tilsvarende tall for 1994 var 7 forlis og 146 havarier. De forliste skipene hadde en samlet tonnasje på
3 647 bruttotonn, mens samlet tonnasje for havariene var 2 458 943 bruttotonn. Gjennomsnittstonnasjen for forliste og havarerte skip var på henholdsvis 365 og 12 419 bruttotonn.

Om statistikken
Sjøulykkesstatistikken bygger på oppgaver fra Sjøfartsdirektoratet, og den omfatter norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over. Med forlis menes totaltap av skip, mens havari er skade som kan repareres.

[Figur 4]

Figur 4: Tap av menneskeliv som følge av forlis/havari. 1987-1995


Ny statistikk

Sjøulykker, 1995.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Anne-Marie Stomperud, tlf. 62 88 54 13,
e-post: ams@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.20-21, 1996