[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.20-21, 1996

Omsetningsvekst innen databehandling


Konsulentene innen databehandling økte omsetningen med hele 24 prosent fra 1994 til 1995, og 20 prosent fra 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 1995. Det viser Statistisk sentralbyrås verdiindeks for forretningsmessig tjenesteyting.

Omsetningen innen juridisk tjenesteyting og revisjon og bokføring gikk ned med i underkant av 1 prosent i samme periode. Samlegruppen «forretningsmessig tjenesteyting ellers» hadde en vekst på 14 prosent. I denne næringsgruppen finner vi blant annet administrasjons- og organisasjonsteknisk tjenesteyting, kopieringstjenester, arbeidsformidling, inkasso og vakttjeneste.

Dårlig kvartal for revisjonsfirmaer
Fra 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 1995 gikk omsetningen av revisjons- og bokføringstjenester ned med 6 prosent. Juridisk tjenesteyting hadde en omsetningssvikt på 2 prosent. Omsetningen i gruppen forretningsmessig tjenesteyting ellers gikk opp med 10 prosent i samme periode.

Om statistikken
Beregning av omsetningsindeks for forretningsmessig tjenesteyting skjer ut fra et utvalg på 920 bedrifter. Disse utgjør rundt 10 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 50 prosent av omsetningen innen de publiserte næringene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 5 og 10 prosent.

Ny statistikk

Forretningsmessig tjenesteyting, kvartalsvis omsetningsindeks, 4. kv. 1995.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Tove Sæther, tlf. 62 88 54 39, e-post: ths@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.20-21, 1996