[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 12, 1996

Flere eldre omkom i trafikken


45 personer mistet livet i trafikken i årets to første måneder. Det er tre flere enn i samme periode i fjor,viser en foreløpig oversikt. 18 av de omkomne hittil i år var over 64 år.

Sammenlignet med januar og februar i fjor, har dobbelt så mange personer over 64 år mistet livet i trafikken. Gjennomsnittet for de siste fem årene viser 13 dødsofre. De omkomne i denne aldersgruppen hittil i år, var tre bilførere og to fotgjengere i alderen 65 til 69 år. Tre bilførere, to bilpassasjerer og tre fotgjengere var mellom 70 og 79 år, mens to bilførere, to fotgjengere og én annen trafikant var 80 år eller eldre.

Færre ungdommer
Fire ungdommer (15-24 år) har mistet livet hittil i år. Her er antall omkomne nesten halvert fra året før og fem færre enn gjennomsnittstallet for 1991-1995. Av de øvrige omkomne i januar og februar i år, var fem barn under 12 år og 18 personer var mellom 25 og 64 år. Her var det små forandringer sammenlignet med 1995.

Flere omkom i februar
Februartrafikken krevde 25 dødsofre viser den første oversikten. Det er tre flere enn i samme måned i fjor. Gjennomsnittstallet for februar de siste fem årene viser 20 omkomne. Av de omkomne siste måned var 14 bilførere, to bilpassasjerer, sju fotgjengere og to akende.

Foreløpige tall viser at 804 personer kom til skade i trafikken siste måned. Tilsvarende skadetall for februar i fjor viste 760. 1 507 ble skadd i årets to første måneder. Tilsvarende tall for januar og februar i 1995 viste 1 694 skadde.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20 eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1996