[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 8, 1996

Ordrestatistikk for industrien, 4. kv. 1995:

Økt etterspørsel fra norske markeder


Metallindustrien og produksjon av verkstedprodukter hadde en svak nedgang i etterspørselen i 4. kvartal 1995. En nedgang i etterspørselen fra eksport ble langt på vei oppveid av nye ordre fra innenlandske markeder.

Tilgangen på nye ordrer til metallindustrien og produksjon av verkstedprodukter falt med om lag 3 prosent, viser sesongjusterte tall. Etterspørselen fra innenlandske markeder steg med vel 6 prosent, mens tilgangen på nye ordre fra eksport falt med snaut 9 prosent.

For metallindustrien økte etterspørselen både fra eksport og innenlandske markeder. Samlet økte etterspørselen sesongjustert med om lag 6 prosent. Noe av bakgrunnen er økt etterspørsel for ferrosilisium kombinert med noe høyere priser. Langsiktige avtaler om leveranser av aluminium til faste priser påvirker også utviklingen i næringen.

Verkstedindustrien hadde en nedgang på vel 5 prosent sesongjustert. Svakere markeder for de øvrige nær-ingene oppveies med økt etterspørsel for maskinbransjen.

Ny statistikk

Ordrestatistikk. Industri, 4. kv. 1995.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Alice Seehuus, tlf. 21 09 47 24 eller Jan-Erik Tvedt, tlf. 21 09 47 46.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 8, 1996