[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 4, 1996

Flere omkom i 1995-trafikken


Det har vært en økning i tallet på trafikkofre de to siste årene. I fjor mistet 304 personer livet, viser foreløpige tall. I 1993 og 1994 omkom henholdsvis 278 og 284 personer.

13 av dødsofrene i 1995, var barn under 7 år. Dette er ti flere enn året før og fire flere enn gjennomsnittet for årene 1990 til 1994. Åtte av disse barna var bilpassasjerer, tre var fotgjengere, mens to var akende. Antall drepte barn i alderen 7 til 14 år, er derimot halvert fra 1994 til 1995. I fjor omkom seks barn i denne aldersgruppen. Det er fem færre enn gjennomsnittet for 1990-1994.

92 ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet i trafikken i 1995. Det var sju flere enn året før og én mer enn gjennomsnittet for 1990-1994. 66 av de drepte ungdommene i fjor, var bilførere og bilpassasjerer, mens 12 omkom i motorsykkelulykker.

Eldre syklister drept
79 av de omkomne i 1995 var personer over 64 år. Halvparten av disse var bilførere og bilpassasjerer, 26 var fotgjengere og åtte var syklister. For de i aldersgruppen 25 til 64 år var det små forandringer fra året før. Totalt antall drepte i 1995 viser imidlertid tre færre enn gjennomsnittet for femårsperioden 1990-1994.

Fylkene Østfold, Rogaland og Hordaland hadde størst økning i antall drepte i 1995, sett i forhold til gjennomsnittet for 1990-1994. Østfold hadde seks flere trafikkdrepte i 1995, Rogaland ni og Hordaland ti. Oppland og Møre og Romsdal hadde størst nedgang, sett i forhold til femårsperioden (1990-1994), begge med ti færre drepte.

Flere trafikkskadde
11 328 personer kom til skade i trafikken i 1995, viser reviderte tall. Tilsvarende skadetall for 1994 viste 10 986, mens de endelige tallene ble 11 247.

Ifølge den første oversikten, omkom 30 personer i desembertrafikken i fjor, like mange som i desember 1994. Av de omkomne i desember 1995 var 12 bilførere, åtte bilpassasjerer, ni fotgjengere og én akende. Foreløpige skadetall for desember 1995 viser 754. Tilsvarende oversikt for desember 1994 viste 939 skadde.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 3]

Figur 3: Personer drept. Fylke. 1995 og gjennomsnittet for 1990-1994


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1995.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Også tilgjengelig i SSB-data online. er informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 4, 1996