Standardtegn i tabeller

Tall kan ikke forekomme .
Oppgave mangler ..
Oppgave mangler foreløpig ...
Tall kan ikke offentliggjøres :
Null -
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0
Foreløpige tall *
Brudd i den loddrette serien --
Brudd i den vannrette serien |

Mål og vekt

Lengde

m meter
mm millimeter = 0,001 m
cm centimeter = 0,01 m
km kilometer = 1 000 m
mil mil = 10 000 m

Areal

m2 kvadratmeter
a ar = 100 m2
daa dekar = 1 000 m2
ha hektar = 10 000 m2
km2 kvadratkilometer = 1 000 000 m2

Volum

m3 kubikkmeter
I, L liter = 0,001 m3
hl, HL hektoliter = 0,1 m3 = 100 l
fat olje = 0,159 m3 = 159 l

Masse (Vekt)

kg kilogram
t tonn = 1 000 kg
tkm tonnkilometer. Mål for transportarbeid = t · km

Tid

s sekund
min minutt = 60 s
t time = 60 min
d døgn = 24 t

Temperatur

ºC grad celsius

Elektrisk strøm

A ampere

Energi

J joule, 1J = 1 Ws
GJ gigajoule = 1 000 000 000 J
TJ terajoule = 1 000 000 000 000 J
PJ petajoule = 1 000 000 000 000 000 J
Ws wattsekund = Ws = 1J
toe tonn oljeekvivalent 42622 000 000 J = ca. 42,6 GJ
kWh kilowattime = 3 600 000 J
MWh megawattime = 3 600 000 000 J
Gwh gigawattime = 3 600 000 000 000 J
Twh terawattime = 3 600 000 000 000 000 J

Effekt

W watt 1 W = 1 J/s = VA
kW kilowatt = 1 000 W
MW megawatt = 1 000 000 W
MVA megavolt ampere = 1 000 000 W

Måleenheter for skip

BT bruttotonn. Bruttotonnasjen angir volumet av skipets innelukkede områder.

Noen prefikser

Prefiks Symbol Faktor
exa E 1018 =1 000 000 000 000 000 000
peta P 1015 =1 000 000 000 000 000
tera T 1012 =1 000 000 000 000
giga G 109 =1 000 000 000
mega M 106 =1 000 000
kilo k 103 =1 000
hekto h 102 =100
deka da 10 =10