Statistisk sentralbyrå

2 Nyetablerte foretak i 2004 som har overlevd fem år, etter omsetning i etableringsåret og vekst i omsetning. Prosent
  Vekst i omsetning 2004-2009
  Andel foretak i 2004 Andel foretak med vekst i omsetning 2004-2009 500 000 kroner og over 1 000 000 kroner og over
Alle foretak   61,2 28,7 15,2
Ingen omsetning 41,5 53,4 23,6 12,3
Opp til 100 000 kroner 20,7 72,8 22,7 10,1
100 000-300 000 kroner 19,8 66,9 31,5 15,3
300 000-500 000 kroner 8,6 66,4 41,6 24,7
500 000-1 000 000 kroner 6,6 62,1 48,0 29,2
1 000 000 kroner eller mer 2,7 59,5 45,1 34,4
         
Foretak etablert av bare innvandrere   72,9 39,3 22,9
Ingen omsetning 44,8 62,0 31,4 18,0
Opp til 100 000 kroner 16,0 89,0 33,1 20,5
100 000-300 000 kroner 18,6 80,3 47,5 25,5
300 000-500 000 kroner 9,1 77,8 50,0 23,6
500 000-1 000 000 kroner 8,3 84,8 59,7 43,5
1 000 000 kroner eller mer 3,0 60,9 52,2 34,8
Kilde: Statistikk over etablerere, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller