Statistisk sentralbyrå

1 Andel innvandrere som eier foretak, etter landbakgrunn. 2010
  Andel 2010 Endring i prosentpoeng fra 2004
Pakistan 9,1 1,2
Danmark 6,8 -0,2
Tyrkia 6,2 0,6
Iran 6,1 0,1
Storbritannia 6,1 -0,1
Irak 5,3 2,1
Tyskland 5,2 -0,7
Vietnam 5,0 0,8
Sverige 5,0 -1,1
Polen 4,8 4,8
Kilde: Statistikk over eierskap og roller i næringslivet, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller