Statistisk sentralbyrå

6 Stemmegivning ved kommunestyrevalget 2011 blant velgere med innvandrerbakgrunn, etter utdannings­nivå. Prosent1
  Grunnskole Videregående skole Universitet/høgskole Uoppgitt eller ingen utdanning
Rødt 2 2 3 4
SV 4 5 9 4
Ap 76 65 50 44
Sp 0 0 0 3
KrF 2 4 4 3
Venstre 5 1 7 10
Høyre 7 15 20 22
FrP 4 6 4 9
Andre 0 1 2 1
Sum  100 99 99  100
         
N = antall personer  147  116  199  209
1  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller