Statistisk sentralbyrå

5 Stemmegivning ved kommune­styrevalget 2011 blant personer med innvandrerbakgrunn, etter kjønn. Prosent1
  Menn Kvinner Differanse
Rødt 4 2 -2
SV 8 4 -4
Ap 64 53 -11
Sp 1 1 0
KrF 2 5 3
Venstre 6 6 0
Høyre 12 20 8
FrP 3 8 5
Andre 1 2 1
Sum  101  101  
       
N = antall personer  300  374  
1  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller