Statistisk sentralbyrå

4 Stemmegivning ved kommunestyrevalget 2011 blant velgere med innvandrerbakgrunn, etter trossamfunn. Prosent1
  Kristne trossamfunn Islamske trossamfunn Andre trossamfunn Ingen trossamfunn2
Rødt 4 0 3 3
SV 4 6 10 5
Ap 56 67 53 50
Sp 1 0 0 2
KrF 5 4 3 2
Venstre 4 9 9 4
Høyre 19 12 15 23
FrP 6 2 5 10
Andre 2 0 3 1
Sum  101  100  101  100
         
N = antall personer  268  157 77  124
1  Inkluderer medlemmer av ikke-religiøse livssynssamfunn.
2  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller