Statistisk sentralbyrå

3 Stemmegivning ved kommunestyrevalget 2011 blant innvandrere, etter innvandringsgrunn. Prosent1
  Arbeid/utdanning Familie Flukt
Rødt 6 4 1
SV 5 6 8
Ap 48 56 65
Sp 2 1 1
KrF 2 2 6
Venstre 5 7 4
Høyre 28 16 13
FrP 5 7 3
Andre 0 1 0
Sum  101  100  101
       
N = antall personer 83  243  154
1  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller