Statistisk sentralbyrå

2 Stemmegivning ved kommunestyrevalget 2011 blant velgere med innvandrerbakgrunn, etter verdensregion sammenlignet med valgresultatet. Prosent1
  Øst-Europa Afrika Asia Latin-Amerika Valgresultat
Rødt 4 3 2 3 1,5
SV 4 3 5 23 4,1
Ap 37 74 63 44 31,7
Sp 1 1 0 0 6,7
KrF 1 3 4 3 5,6
Venstre 9 4 6 3 6,3
Høyre 30 8 15 15 28,0
FrP 10 3 4 10 11,4
Andre 3 0 1 0 4,8
Sum 99 99  100  101  100,1
           
N = antall personer  163 90  322 96  
1  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller