Statistisk sentralbyrå

1 Stemmegivning blant velgere med innvandrerbakgrunn ved kommunevalgene i 2007 og 2011. Prosent1
  2007 2011
Rødt 3 3
SV 18 6
Ap 53 58
Sp 1 1
KrF 3 3
Venstre 3 6
Høyre 11 17
FrP 5 5
Andre 2 1
Sum 99  100
     
N = antall personer  401  674
1  På grunn av avrunding vil ikke radsummen alltid summere seg til 100.
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller