Statistisk sentralbyrå

4 Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå og landgrupper per 1. oktober 2011. Antall og prosent
  I alt Ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole nivå Universitets- og høgskole-nivå, kort Universitets- og høgskole-nivå, lang Uoppgitt utdanning
Totalt  490 707 1,7 24,0 24,7 18,5 10,5 20,6
Norden 63 594 0,4 14,3 31,4 24,2 11,1 18,7
Ikke EU-land i Øst-Europa 46 487 0,8 27,1 30,5 18,5 12,7 10,5
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia 54 300 0,4 14,6 22,1 25,5 20,0 17,5
EU-land i Øst-Europa  100 314 0,2 10,2 30,1 14,1 9,8 35,5
Asia med Tyrkia  148 219 3,3 35,7 19,8 17,4 7,0 16,7
Afrika 50 807 4,8 39,4 18,9 12,6 5,2 19,2
Sør- og Mellom-Amerika 16 562 1,1 23,7 25,7 19,8 13,1 16,7
Nord-Amerika 8 681 0,3 9,3 18,4 29,6 25,2 17,3
Oseania 1 743 0,3 7,7 17,4 35,3 17,0 22,3
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller