Statistisk sentralbyrå

1 Gjennomsnittleg BMI og livvidde og livviddeindeks blant 3. klassingar, etter kjønn. 2008 og 2010 (N=3 270/3 170 personar)
x BMI, kg/m2 Livvidde, cm (livviddeindeks)
2008 2010 2008 2010
Begge kjønn 16,6 16,9 58,3 (0,44) 58,4 (0,44)
Jenter 16,7 16,9 57,8 (0,44) 58,0 (0,44)
Gutar 16,6 16,8 58,7 (0,44) 58,8 (0,44)
Kjelde: Barnevektstudien, Folkehelseinstituttet.

Standardtegn i tabeller