Statistisk sentralbyrå

2 Tid til utvalgte husholdsoppgaver en gjennomsnittsdag for par med barn 0-6 år. Mandag-torsdag og fredag. Etter kjønn. 2010. Timer og minutter
Menn Endring i minutter. Mandag-torsdag og fredag Kvinner Endring i minutter. Mandag-torsdag og fredag
Mandag-torsdag Fredag Mandag-torsdag Fredag
Husholdsarbeid i alt 3.59 4.19 +20 min 5.49 6.02 +13 min
             
Husarbeid 0.56 1.06 +10 min 2.03 1.46 -17 min
Matlaging 0.25 0.31 +6 min 0.48 0.42 -6 min
Oppvask 0.10 0.11 +1 min 0.19 0.15 -4 min
Rengjøring 0.17 0.18 +1 min 0.34 0.37 +3 min
Vedlikeholdsarbeid 0.37 0.29 -8 min 0.09 0.12 +3 min
Omsorgsarbeid i alt 1.28 1.34 +6 min 2.33 2.27 +6 min
Lek med barn 0.16 0.23 +7 min 0.23 0.29 +6 min
Innkjøp 0.19 0.23 +4 min 0.25 0.49 +24 min
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller