Statistisk sentralbyrå

1 Tid til inntektsgivende arbeid en gjennomsnittsdag. Mandag-torsdag og fredag. Ulike familiefaser. 2010. Timer og minutter
  Mandag-torsdag Fredag
Enslig 25-44 år 6.36 5.17
Gift/samboer uten barn 5.44 5.22
Enslig forsørger 4.58 3.39
Par barn 0-6 år 5.37 4.37
Par barn 7-19 år 6.29 5.38
Par uten barn 45-66 år 5.13 4.14
Enslig 45-66 år 4.33 3.16
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller