Statistisk sentralbyrå

2 Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 67-74 år og 75-79 år. 2010. Timer og minutter
67-74 år 75-79 år
Menn Kvinner Menn Kvinner
Fritid i alt 8.16 8.07 8.34 8.27
Idrett og friluftsliv 0.30 0.29 0.34 0.30
Underholdning og kulturbruk 0.08 0.08 0.06 0.07
Sosialt samvær 1.13 1.47 1.19 1.29
Lesing 1.06 1.10 1.01 1.15
Fjernsynsseing 3.19 2.20 3.29 3.18
Avslapning og annen fritid 1.27 1.44 1.39 1.42
Reiser i samband med fritid 0.31 0.28 0.27 0.19
         
Husholdsarbeid i alt 4.10 4.32 4.01 3.40
Husarbeid 1.28 2.44 1.34 2.33
Vedlikeholdsarbeid 0.59 0.23 0.59 0.16
Omsorgsarbeid 0.29 0.19 0.15 0.08
Kjøp av varer og tjenester 0.33 0.30 0.26 0.24
Annet husholdsarbeid 0.11 0.14 0.11 0.07
Reiser i samband med husholdsarbeid 0.30 0.23 0.35 0.13
         
Personlig behov i alt 10.39 10.59 11.04 11.43
Nattesøvn 7.50 7.59 7.54 8.25
Annen personlig pleie 1.12 1.22 1.15 1.20
Måltider 1.36 1.38 1.39 1.41
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller