Statistisk sentralbyrå

1 Tid brukt til ulike husholdsoppgaver en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 67-74 år. 2010. Timer og minutter
  Menn 67-74 år Kvinner 67-74 år
Husarbeid 1.28 2.44
Vedlikeholdsarbeid 0.59 0.23
Omsorgsarbeid 0.29 0.19
Kjøp av varer og tjeneste 0.33 0.30
Annet husholdsarbeid 0.11 0.14
Reiser i samband med husholdsarbeid 0.30 0.23
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller