Statistisk sentralbyrå

2 Andel med privat rengjøringshjelp blant gifte/samboende foreldre med barn under 20 år.1 Prosent
  Andel med hjelp Antall observasjoner
Alle 8 1 389
     
Yngste barns alder    
0-6 år 9  652
7-19 år 7  737
Antall barn 0-19 år    
Ett 6  505
To 9  591
Tre + 8  293
Mors arbeidstid    
Ikke yrkesaktiv 2  147
1-29 timer per uke 3  254
30-39 timer per uke 8  776
40-44 timer per uke 17  123
45 timer + per uke 20 76
Fars arbeidstid    
Ikke yrkesaktiv 3 59
1-29 timer per uke 2 38
30-39 timer per uke 6  675
40-44 timer per uke 9  264
45 timer + per uke 12  325
Mors utdanningsnivå    
Ungdomsskole 2  189
Videregående skole 5  471
Universitet, høgskole 1-4 år 11  553
Universitet, høgskole 5 år + 20  111
Fars utdanningsnivå    
Ungdomsskole 3  163
Videregående skole 6  637
Universitet, høgskole 1-4 år 11  354
Universitet, høgskole 5 år + 19  164
Husholdningsinntekt    
etter skatt    
-599999 2  519
600 000-699 999 kr 5  324
700 000-799 999 kr 10  204
800 000-899 999 kr 13  140
900000 24  202
Landsdel    
Oslo, Akershus 16  292
Østlandet ellers 8  348
Agder, Rogaland 7  232
Vestlandet 3  246
Trøndelag 2  141
Nord-Norge 5  130
1  For enkelte grupperingsvariabler er det noen observasjoner med uoppgitte verdier. Uoppgitt-kategoriene vises ikke i tabell 2. Dermed summerer ikke antall observasjoner til 1 389 (det totale antallet i analysen) for alle variabler.
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, innlednings-intervju, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller